Ontslag en ww 2015Het wordt werkgevers makkelijker gemaakt om werknemers te ontslaan, dit heeft het Kabinet onlangs besloten. Volgens het Kabinet moet het allemaal eenvoudiger, sneller, eerlijker, minder kostbaar, maar ook minder tijdrovend kunnen. Maar is er naast het voordeel voor de werkgever ook nog iets positiefs voor de werknemer aan deze wijziging?

Stapsgewijs zullen we hieronder gaan bekijken wat er verandert en wat de voor- en nadelen zijn.

Ten eerste moet u weten dat er bij ontslag eerst wordt gekeken of het ontslag rechtsgeldig is. Deze regel blijft onveranderd en wordt uitgevoerd door het UWV of door de Kantonrechter.

Wat gaat er veranderen bij het ontslagrecht?

De route van het ontslagrecht is als volgt:

 • UWV behandelt ontslag door langdurig arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomisch ontslag;
 • Kantonrechter behandelt elke andere reden van ontslag;

De proceduretijd wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn:

 • een ontslagprocedure via het UWV of Kantonrechter kost tijd. Deze tijd kan in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, mits er een maand opzegtermijn over blijft;

De onderlinge beÃĢindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer blijft bestaan:

 • dit moet ten allen tijde schriftelijk;
 • werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de werknemer nog van de beÃĢindigingsovereenkomst afzien;
 • werkgever is verplicht de werknemer op de hoogte te stellen van de bedenktijd;

Belangrijkheid van dossiervorming neemt toe:

 • dit om ernstige verwijtbaarheid of nalatigheid door de werkgever aan te tonen;

De ontslagvergoeding veranderd in een transitievergoeding:

 • deze kan zowel door de Kantonrechter als door het UWV toegekend worden;
 • voorwaarde is wel dat de werkgever het initiatief neemt tot ontslag van de werknemer;

De toestemming door het UWV is maar beperkt geldig:

 • geldigheidsduur is maximaal 4 weken geldig na dagtekening;
 • bij niet tijdige opzegging door de werkgever dient deze opnieuw een verzoek bij het UWV in te dienen;

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

 • eenvoudiger personeel ontslaan;
 • sneller personeel ontslaan, omdat de proceduretijd van de opzegtermijn mag worden afgetrokken;
 • minder kostbaar en tijdrovend om personeelsleden te ontslaan

Wat zijn de nadelen voor de werkgever?

 • werkgever mag niet meer kiezen waar hij de ontslagvergunning aanvraagt;
 • als UWV het ontslag afkeurt, dient de werkgever ontbinding aan te vragen bij de Kantonrechter. Dit kost extra tijd;

Conclusie:
Het nieuwe ontslagrecht is voor de werkgever voordeliger. Maar ook voor de werknemer zit er een goede kant aan. Gelijke gevallen krijgen voortaan een gelijke behandeling. Iedere reden voor ontslag volgt zijn eigen vaste ontslagroute. Doordat er een nauwkeurig ontslagdossier gevormd wordt, kan een werkgever zich nauwelijks vergrijpen aan ernstige verwijtbaarheid en nalatigheid.

Bronvermelding:
www.ontslagspecialist.nl
www.rijksoverheid.nl
www.hetnieuwearbeidsrecht.nl