Je hebt een nieuw huis gekocht, dan wil je natuurlijk ook dat dit huis in orde is. Maar wat is een verborgen gebrek verborgen-gebrekeigenlijk?

 

Wat is een verborgen gebrek?

In de wetgeving is er niets te vinden over wat een verborgen gebrek nu eigenlijk is. Het is dan ook belangrijk dat je kan bewijzen aan de verkoper dat je het huis grondig hebt bekeken voor de aankoop. Het best laat je het huis keuren door een expert, deze persoon weet een deskundige mening te geven over het huis dat je wenst te kopen.

Let hierbij wel op. Niet elk gebrek wordt als een verborgen gebrek beschouwd. Wanneer er schimmel op de muren staat is dit geen verborgen gebrek. De koper wordt verondersteld dit te weten en te zien bij de verkoop van het huis.

Wat bij een verborgen gebrek?

Wat kan je nu doen als je een verborgen gebrek in het huis? De wetgeving heeft er wel voor gezorgd dat er een vrijwaringsplicht bestaat voor verborgen gebreken in het huis. Het nadeel hierbij is dat dit enkel geldt voor ernstige gebreken. De wet ziet ernstige gebreken als “gebreken die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de woning bedreigd wordt”. Bovendien gelden gebreken ook waarbij wanneer de koper wist dat deze gebreken er waren de woning niet zou gekocht hebben, of ten minste voor veel minder geld.

Wat kan je doen als koper bij een verborgen gebrek?

Wanneer je een verborgen gebrek hebt vastgesteld in je woning die je gekocht hebt en je bent hier zeker van, dan kan je dit aanvechten voor de rechtbank. Hiervoor dien je uiteraard het gebrek te bewijzen, alsook bewijzen dat het gebrek er al was wanneer je de woning hebt aangekocht. Hierbij moet je opletten voor de hele procedure hier rond. Zo zijn er bepaalde vereisten hierbij die je moet volgen, zoals onder andere de termijn van de klacht die je indient.

 

Hierbij dien je wel op te letten, aangezien deze regeling niet van toepassing is bij openbaar verkochte woningen.

Wanneer je nu een woning wilt aankopen, is het dus aangeraden eerst een expert te raadplegen. Deze persoon kan met zijn deskundigheid zeggen of er al dan niet gebreken zijn aan het huis en wat er nog aan te doen valt en voor welke prijs. Wanneer je nu toch al een woning zou gekocht hebben en je vindt een gebrek aan het huis, wat volgens jou een verborgen gebrek is, kan het ook nog zeer handig zijn om er een expert bij te halen. Hij of zij kan je dan verder helpen met al je vragen en de wettelijke kant van het verhaal.

Ontslag en ww 2015Het wordt werkgevers makkelijker gemaakt om werknemers te ontslaan, dit heeft het Kabinet onlangs besloten. Volgens het Kabinet moet het allemaal eenvoudiger, sneller, eerlijker, minder kostbaar, maar ook minder tijdrovend kunnen. Maar is er naast het voordeel voor de werkgever ook nog iets positiefs voor de werknemer aan deze wijziging?

Stapsgewijs zullen we hieronder gaan bekijken wat er verandert en wat de voor- en nadelen zijn.

Ten eerste moet u weten dat er bij ontslag eerst wordt gekeken of het ontslag rechtsgeldig is. Deze regel blijft onveranderd en wordt uitgevoerd door het UWV of door de Kantonrechter.

Wat gaat er veranderen bij het ontslagrecht?

De route van het ontslagrecht is als volgt:

 • UWV behandelt ontslag door langdurig arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomisch ontslag;
 • Kantonrechter behandelt elke andere reden van ontslag;

De proceduretijd wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn:

 • een ontslagprocedure via het UWV of Kantonrechter kost tijd. Deze tijd kan in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, mits er een maand opzegtermijn over blijft;

De onderlinge beÃĢindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer blijft bestaan:

 • dit moet ten allen tijde schriftelijk;
 • werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de werknemer nog van de beÃĢindigingsovereenkomst afzien;
 • werkgever is verplicht de werknemer op de hoogte te stellen van de bedenktijd;

Belangrijkheid van dossiervorming neemt toe:

 • dit om ernstige verwijtbaarheid of nalatigheid door de werkgever aan te tonen;

De ontslagvergoeding veranderd in een transitievergoeding:

 • deze kan zowel door de Kantonrechter als door het UWV toegekend worden;
 • voorwaarde is wel dat de werkgever het initiatief neemt tot ontslag van de werknemer;

De toestemming door het UWV is maar beperkt geldig:

 • geldigheidsduur is maximaal 4 weken geldig na dagtekening;
 • bij niet tijdige opzegging door de werkgever dient deze opnieuw een verzoek bij het UWV in te dienen;

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

 • eenvoudiger personeel ontslaan;
 • sneller personeel ontslaan, omdat de proceduretijd van de opzegtermijn mag worden afgetrokken;
 • minder kostbaar en tijdrovend om personeelsleden te ontslaan

Wat zijn de nadelen voor de werkgever?

 • werkgever mag niet meer kiezen waar hij de ontslagvergunning aanvraagt;
 • als UWV het ontslag afkeurt, dient de werkgever ontbinding aan te vragen bij de Kantonrechter. Dit kost extra tijd;

Conclusie:
Het nieuwe ontslagrecht is voor de werkgever voordeliger. Maar ook voor de werknemer zit er een goede kant aan. Gelijke gevallen krijgen voortaan een gelijke behandeling. Iedere reden voor ontslag volgt zijn eigen vaste ontslagroute. Doordat er een nauwkeurig ontslagdossier gevormd wordt, kan een werkgever zich nauwelijks vergrijpen aan ernstige verwijtbaarheid en nalatigheid.

Bronvermelding:
www.ontslagspecialist.nl
www.rijksoverheid.nl
www.hetnieuwearbeidsrecht.nl